Folder Sien

Sien is een belangenvereniging die opkomt op voor de belangen van mensen met een verstandelijke beperking en hun ouders en verzorgers. Wij maakten in samenwerking met Transmissie al verschillende uitingen voor deze organisatie.